måndag 16 september 2013

4. Moderna myter och kollektiva vanföreställningar

1. Sanningen är logisk.
Logiken är ett enkelt mönster i det mänskliga språket. Vetenskapens formler är enkla och effektiva numeriska samband med en tydlig men begränsad signifikans. Genom att använda logik och substitution kan nya formler härledas, vilket kan tyckas vara magi men vilket egentligen är enkel extrapolation. Sanning är att inte ljuga.

2. Verkligheten är geometrisk.
Geometri är en visuell formlära som härstammar från lantmäteriet. Det finns inga verkliga linjer eller ytor (eller rum!) men våra hjärnor ser sådana och liknande mönster i naturen, ungefärligen. Det som tycks vara jämnt på visst avstånd är synnerligen komplext vid större förstoring.

3. Naturen är numerisk.
Människans numeriska beräkningar beskriver skeenden vilka egentligen fungerar helt utan numeriska kalkyler. Cellens komplexa funktion är helt oberoende av tal och ett äpple faller mot marken utan några kalkyler.

4. Vetenskapen är sann.
Vetenskapliga sanningar förändras. Vetenskapen är en bild som förfinas med tiden, men som aldrig blir sann. Vetenskapen närmar sig alltmer ett ideal som inte är verklighet utan som är en bild av vår syn på vetenskap och verklighet.

5. Människan är rationell.
Rationaliteten är en blänkande maskin. Effektiva förenklingar sprungna ur det mänskliga förståndet utformas till en överbyggnad som trycker ned ett naturligt tillstånd av kaotisk jämvikt.

6. Medvetandet är en biokemisk process.
Flöden av ord och bilder är processer i hjärnan som begränsar och formar medvetandet. Men medvetandet är utan orsak och dess ursprungliga natur är avsaknad av omedvetenhet. Processer i hjärnan (eller i datorer) kan samla och bearbeta information, men inga processer kan orsaka en upplevelse, bara forma upplevelsen.

7. Det finns inga konspirationer.
Alla människor är utsatta för konspirationer där vi lockas eller tvingas in i återvänds-gränder. Onda människor har i alla tider intrigerat för att vinna fördelar. Men det ligger i sakens natur att konspirationerna hemlighålls, varför de flesta konspirationsteorier är fria fantasier.

8. Jesus var en bluff - han ljög och försökte framstå som något han inte var.
Jesus är undantaget som bekräftar regeln. Han sökte uppmärksamhet för att föra fram ett budskap som är giltigt för alltid.