fredag 2 mars 2018

43. Det var ingen liten konspiration


Det var tydligen "allmänt" känt att mordet var på gång. I vissa grupper trodde man på det men när den typen av information nådde andra grupper, som SAPs kansli, så tänkte man att det bara var struntprat och ingen tog tag i saken.

Härav kan man dra slutsatsen att det inte fanns någon mot Palme lojal underrättelsetjänst inom SAP, typ SAPO.

Nu vet vi att det fanns grupperingar som kunde spionera på Palme och andra sossar utan att polis eller militär underrättelsetjänst ingrep. Tvärtom så var Barbros grupp initierad av underrättelsetjänsten och hade tillstånd för sin verksamhet av SÄPO. Under mer än tio år pågick dessa "övningar". Mestadels utan läckor, men i det fall när några läckte till Ortmark och landets justitieminister ville ha saken utredd så förnekade Säpo att det fanns något att utreda.

Härav kan man dra slutsatsen att förvaltningen inte var lojal mot socialdemokratiska regeringar utan leddes från någon annan instans.

De här människorna som kunde härja fritt mot vänsterpolitiker (från liberaler och vänsterut som jag förstått) deltog inte i någon demokratisk eller jämställd verksamhet. De deltog i en paramilitär verksamhet där man lydde order eller råkade illa ut. Det finns uppgifter som antyder att jargongen var rå och hänsynslös och fotfolket kan många gånger ha fått intrycket att "Nu gäller det", men så klarade sig den "fähunden" i varje fall.

Man kan misstänka att många av dem som var ute denna kväll och som efteråt uppfattade sig som delaktiga i MOP egentligen blev ganska överraskade av att Palme verkligen blev mördad. Hade någon av dem gått till polisen, vilket jag inte tror skedde, så hade det blivit ett Säpoärende (som aldrig hade nått allmänheten).

Det är bara struntprat att konspirationen inte kan ha varit större än si eller så därför att någon då skulle ha läckt och saken kommit till allmän kännedom. De som deltog kanske idag berättar för vänner och bekanta, men det är desto fler som låtsas och ljuger om att de var inblandade.