måndag 6 november 2017

39. Är det Barbro som är Barbro?

Barbro Sagnell

De kända uppgifterna om Barbro


Sydsvenska Dagbladets Barbro 1971:
 ... stått under kommando av högkvarteret i Stockholm, där en kvinna med namn "Barbro" utövar högsta chefskapet omgiven av ett par pålitliga män. Rörelsen är spridd över hela landet och målsättningen är att bekämpa allt "sjukligt" som hotar rikets säkerhet; narkotikahandeln, sexklubbarna, spelhålorna och politiskt spel bakom kulisserna.
... "Grupp Barbro" uppges ha existerat i omkring 10 år. Överledare är en kvinna med namn Barbro, knappt 50 år gammal med vinnande sätt, gediget gift och bosatt i större Älvsjövilla. Där hålls täta stormöten men alltid i form av glättiga parties. I mindre grupper drar man sig tillbaka för att diskutera allvarliga saker, nya uppdrag etc. Chefens närmaste man är reservlöjtnant, men har också ett respektabelt civilt yrke.
... Anmärkningsvärt många av rörelsens kuggar är reservofficerare och polismän, men där finns de flesta yrken representerade - huvudsakligen servicefolk, som är vana att frottera sig i alla tänkbara kretsar. Vi har åtskilliga kypare och taxichaufförer.

Åke Ortmarks Barbro 1971:
... Barbro är ett bastant fruntimmer. Hon är kraftig, tuff, auktoritativ, humorfri och starkt misstänksam mot allt som luktar socialdemokrati, socialism eller kommunism. Hon ser med stor skepsis på det moderna samhället.
... Barbro arbetade tidigare på FRA, försvarets radioanstalt, en av hörnpelarna i totalförsvaret. Sedan hon lämnat FRA har hon varit verksam i FRO, alltså den frivilliga radioorganisationen.
... För att bidra till lösningen av det svenska narkotikaproblemet samlade hon en grupp på ett tiotal personer kring sig. Dessa personer har sedan dess spanat efter narkomaner och langare och rapporterat sina upptäckter till polisen, dels narkotikapolisen, dels säkerhetspolisen.
... En av medlemmarna i Barbros grupp uppger att det finns fler grupper än den som Barbro leder. Åtskilliga tiotal personer – eller flera hundratal – skulle enligt denna källa vara involverade i den här sortens verksamhet.

Förre Säpochefen Olof Frånstedts Barbro 1975:
... I januari 1975 hade Olof Frånstedt nämligen ett ovanligt möte på sitt chefsrum hos Säkerhetspolisen. I sin bok beskriver Olof Frånstedt hur en propert klädd kvinna i 40-45-års åldern, iförd tweedkappa, och som presenterade sig med namnet "Barbro" sökte upp honom. Under två möten beskrev hon för Frånstedt en hemlig organisation som bestod av två spaningsgrupper som ska ha haft någon form av kontakt med IB, Informationsbyrån.
... Kvinnan berättade för Olof Frånstedt att hon ledde en grupp spanare som utrustade med walkie-talkier eller radio och kameror. De spanade på vad hon beskrev som "extremister" på vänsterkanten men också nazister. Gruppen registrerade vem eller vilka deras spaningsobjekt mötte och vad de gjorde.
... Spanarna bestod, enligt vad "Barbro" berättade för Frånstedt, främst av ungdomar som till största delen rekryterats från en frivillig försvars-organisation. Den fanns då och existerar fortfarande och heter Frivilliga radioorganisation, FRO. "Barbro" uppgav själv att hon tillhörde föreningen och ledde en spaningsgrupp som opererade i centrala Stockholm. Hennes man som också tillhörde FRO ledde en likadan grupp som var verksam i västra delen av Stockholm.

Förre IB-agenten Donald Forsbergs Barbro:
... Förre IB-agenten Donald Forsberg mötte två personer med walkie-talkies i Stockholms city fredagen den 28 februari 1986. Han kände igen dem som medlemmar ur Stay-behind som i fredstid övade samband tillsammans med Barbrogruppen och FMN, Föräldrar Mot Narkotika. Enligt Forsberg var Barbro en karismatisk kvinna med en organisation som "var en resurs inom totalförsvaret".


Möjliga kommunikationsvägar
Block, Eskil
F d IB-agent vid mordet chef för FOA

Busk, Gunnar
Affärsbekant med Agne Klering och medlem i FTI

Demokratisk Allians
Högerextrem organisation som hade kontakt med CIA

Demokratisk Aktion
Ordnade årliga anti-Palme-konferenser 1976-85

EAP
Bedrev extrema hatkampanjer mot Olof Palme

Eiken, Odd
VD på Timbro, gifte sig efter mordet med Ingrid Klering

Ek, Åke J
Nazist, lärare i psykologi på polishögskolan, bedrev spaning på politiker

Eskilsson, Sture
VD på Timbro och kassör i Medborgarrättsrörelsen

FMN
Föräldrasamverkan mot narkotika, övade radiosamband med Stay-behind och Barbro

Forsberg, Donald
F d IB-agent anställd på Säpo och bekant med Mårten Palme

FRA
Försvarets Radioanstalt, samverkar med NSA

FRO
Frivilliga radioorganisationen, del av totalförsvaret

Frånstedt, Olof
Chef för Säpos kontraspionage

Föreningen Teknisk Information, FTI
Förening som brukade mötas hos Sagnells, Barbro redaktör för medlemstidningen

GBU
Efterträdde IB

Grupp Barbro
Hemlig olaglig kår som spionerade på folk

Gunnarsson, Viktor
Häktad för mordet på Olof Palme

Hahne, Lennart
Advokat och EAP-are

von Hofsten, Hans
Örlogskapten som var stark motståndare till Olof Palme

Klering, Ingrid
Mårten Palmes flickvän och bekant med Gunnar Busk

Larsson, Anders
Ledare för Demokratisk Allians, varnade för mordet veckan innan, kände till Åke Ek och Barbro

Lingärde, Ulf
Verkade inom hemliga tjänster och har författat ett PM om mordet

Medborgarrättsrörelsen
Startad av ex-nazisten Gustaf Petrén

Petrén, Gustaf
Stoppad av Olof Palme när han ville bli Justitieombudsman

Rudberg, Per
Amiral, medlem i Medborgarrättsrörelsen

Sagnell, Barbro
Arbetat på FRA, medlem i FRO och troligen ledare för grupp Barbro

Sagnell, Rune
medlem i FRO, Barbros man

Siemens-Elema
Barbro hade en relativt hög ställning på Siemens-Elema

Stay-behind
Hemlig organisation bildad på initiativ av CIA att verka i Sverige

Ståhl, Bo
Fick information att Säpo skulle skjuta Palme, tipsade Anders Larsson

Timbro
Nyliberal propagandaorganisation och hemlig underrättelseorganisation, Palmes främsta politiska motståndare

Vinge, Per-Gunnar
Fick avgå som Säpochef sedan det kommit fram att han inte litade på Olof Palme


En intressant historik

-88 Sven Palme VD på Thule
-24 Tronds far, Karl-Johan af Geijerstam, organisationschef i livförsäkringsbolaget Thule
-32 Gunnar Palme VD på Thule
-32 Sven Palme styrelseordf Thule
-46 Barbro gifte sig med Trond af Geijerstam
-47 Alvar Lindencrona VD på Thule
-50 Rune, Barbro m fl FRO studiebesök Stavsnäs kustradiostation
-53 Rune KTH, ing Sv radio ab
-55 Rune servicech där
-58 Sven af Geijerstam, konsultativt statsråd i regeringen med ansvar för bygget av Riksbunkern i Bergslagen
-60 SM5BAG Barbro af Geijerstam FRO möter regementschefen vid I20, Åke Söderbom
-61 Rune Elektronisk serviceteknik art i fackpress
~62 Barbrogruppen bildas kring Barbro
-63 Barbro af Geijerstam Radiotelegr:st Katarinavägen 2 (FRA?)
-63 Rune Sagnell Bragevägen 30 Djursholm
-63 Barbro och Rune Sagnell gifte sig
-63 Rune tekn o kommersiell ch Radiola ab
-64 Rune verkst dir ARS radio- o TV-service ab
-64 Rune Transistorserviceteknik art i fackpress
-64 Föreningen Teknisk Information (FTI) bildas
-66 Rune innehavare Firma KURS-Rune Sagnell
-71 Artikel om Barbrogruppen i Sydsvenska Dagbladet
-71 Åke Ortmarks bok 'Maktens redskap' bl a om Barbrogruppen
~72 Barbro Sagnell "har en ganska hög position" på Siemens-Elema
-72 Gunnar Busk föredrag i SAF-huset, Föreningen Teknisk Information
-74 Rune Sagnell håller i Teknisk Informations möte vid 10-års jubileet
-74 Sagnells villa på Stora Essingen, en "informationsverkstad", används som redaktionslokal av Teknisk Information
-75 En Barbro besöker Olof Frånstedt på Säpo, med stöd av kommendörkapten Wikland, operativ chef på GBU
-85 FTI årsmötet hålls på Siemens-Elema
-86 Olof Palme mördas bland medlemmar i Barbrogruppen utanför Thulehuset på Sveavägen


"Barbro" till Olof Frånstedt efter mordet på Palme:

"Säkerhetspolisen var misstänkta för att jaga folk och det kan mycket väl ha varit mina människor eller jag själv som har gjort det här, dom här spaningarna på folk, och dom kan ha varit där i närheten".  


Barbro Sagnell och hennes spaningsgrupper existerade självklart inte i ett vakuum. De var allt annat än isolerade. Från början tyckte jag att det verkade otroligt att en extrem anti-socialist som hon skulle kunnat ha verkat inom IB, som Olof Frånstedt antydde, men Åke Ortmark är av samma åsikt. Han tror att om han haft mer tid på sig inför arbetet med 'Maktens redskap' så hade han redan 1971 avslöjat IB:s existens.

Förklaringen till att Barbro kunde verka inom IB är enkel, hon visste förstås knappast någonting om IB på den tiden, utan hade kontakt med militär underrättelse-personal som hon visste verkade inom FRA och som hon absolut inte associerade med SAP.

Barbro Sagnell var av allt att döma en karismatisk kvinna som hade god hand med radiokunniga ungdomar inom FRO. Det var hennes uppgift att basa över dem men hon hade förstås en ledning med alla de resurser som behövdes. Att grupp Barbro framstår som amatörmässiga stollar var ju en tillgång, för vem kunde ta dessa på allvar? Ändå handlade det om avancerat spioneri och om samordning av radiotrafik i stadsmiljö.

Den som kallas Barbros andreman är förstås intressant här, för det var nog mannen som styrde och som hade resurserna.
 


Jag tror att andremannen var reservlöjtnanten och civilekonomen Jan Östberg, vars företag Rationell Planering AB köpte Vallagård åt IB och FRA. Jan Östberg var Hans Holmérs chef på RPS under 60-talet och det var Holmér som övertog hans arbete som byråchef när han slutade där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar