söndag 10 april 2016

32. Komplotten mot Olof Palme (1)

"Näringslivets Fond inrättades under andra världskriget av ett antal storföretagsledare. Strukturen på svenskt näringsliv var vid den tiden ganska annorlunda än den som finns femtio år senare. Bruken var fortfarande stommen, skog och järn bar upp svensk ekonomi. När femton ledare för de största företagen samlades var de verkligen representativa för svenskt näringsliv. De kände hotet från den radikala delen av socialdemokratin, som väntade på krigsslutet för att låta samlingsregerandet efterföljas av den socialistiska skördetiden. Den fria företagsamheten och marknadsekonomin krävde ett målmedvetet försvar. Därför inrättades Näringslivets Fond. Ett ansenligt antal miljoner insamlades och man startade Byrån för ekonomisk information och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Den stora kraftmätningen mellan marknadsekonomi och socialism kom i valet 1948, vilket blev en stor framgång för Bertil Ohlins folkparti. Socialdemokraterna med Tage Erlander i spetsen lyckades behålla makten, men drog slutsatsen att socialism inte var vad svenskarna önskade sig. Det dröjde fram till Olof Palme och löntagarfonderna innan socialismen åter på allvar fanns på Sveriges politiska agenda." (död länk http://www.frittnaringsliv.se/?page=nafo).
"Under perioden 1982-1991 genomgick svensk politik och svenskt näringsliv en omfattande omvandling. Även det statsbärande socialdemokratiska partiet genomgick stora förändringar. Hur blev dessa förändringar möjliga och hur verkställdes den stora reformagendan? ... Att det skedde en omsvängning i den ekonomiska politiken står klart och kan också beläggas eftersom Sverige enligt internationella jämförelser överglänser andra länder som reformland från och med 1980-talets andra hälft. Men är detta då resultatet av inlärning hos de centrala aktörerna?" (död länk http://www.ratio.se/sv/forskning/ekonomisk-politiskt-laerande-avregleringarna-och-den-svenska-socialdemokratin-1982-1991.aspx)

Nazismen inom svenska näringslivet under kriget

Jacob Wallenberg (*27/9 1892 +1/8 1980) var under 1920- och 1930-talet den främste företrädaren för svenskt näringsliv. Han var personlig vän med ledande tyska nazister. Den så kallade Boschaffären utspelade sig under åren 1939-1950. Den blev allmänt känd i augusti 1945 då USA anklagade bröderna Jacob och Marcus Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank för att ha varit bulvaner åt Boschkoncernen under Andra världskriget. Bankens och bröderna Wallenbergs tillgångar i USA blockerades och de amerikanska myndigheterna argumenterade för en svartlistning av såväl bröderna som banken. SEB hade med början år 1939 köpt åtta Boschföretag i neutrala länder och en majoritet av aktierna i det amerikanska Boschbolaget, ABC. SEB hävdade mot USA att man ägde ABC utan förbehåll och att man i framtiden avsåg att sälja detta till amerikaner. Misstänksamheten från USA förblev dock stor och i december 1941 förklarade Amerikanska Treasury Department att ABC inte var ett rent svenskt företag. Den 18 maj 1942 beslagtogs ABC av amerikanska Alien Property Custodian. Vid denna tidpunkt kom inga av dessa händelser att offentliggöras. Bankens affärer avslöjades den 31 juli 1945, i en artikel i New York Herald Tribune. Amerikanska militära utredare hade påträffat gömda dokument i Boschs huvudkontor i Stuttgart, med vars hjälp man kunde spåra det ifrågasatta ägarskapet av ABC tillbaka till moderbolaget Bosch. Den 8 augusti förklarade Treasury Department att bröderna Wallenberg personligen var spärrade, "special blocked nationals", och att SEB borde svartlistas i alla allierade länder. Boschaffären blev ekonomiskt en klar förlust för SEB. Den avgjort största förlusten var dock de negativa verkningarna på bankens och bröderna Wallenbergs anseende i Sverige och internationellt. I amerikansk press kom de under ett antal år att associeras med det nazistiska Tyskland. (Källa: Wikipedia: Boschaffären)

Näringslivets fond (Näfo) bildades av SAF och Industriförbundet i juni 1940, två månader efter den tyska ockupationen av Danmark och Norge, för att verka för 'en fri ekonomi'. Näfo ombildades 1975 och verksamheten utvidgades 1978 då Timbro och Ratio bildades, för att främja marknadsekonomi och nyliberalism. Timbro hade donerats till Näfo av Browaldh VD på Handelsbanken och bolaget hade i början av sjutiotalet fått fotokopior på Säpos register över vänstersympatisörer, uppgifter vilka lades in på registerprogram på Timbro, enligt Ulf Lingärde som själv deltog i arbetet.

Erik Dahmén var på 70- och 80-talet en av huvudmännen i Näfo, vice ordförande i Ratios vetenskapliga råd, styrelseledamot i Skandinaviska Enskilda Banken och familjen Wallenbergs privata ekonomiska rådgivare. Erik Dahmén tog fil.lic. vid Lunds universitet 1942 och började efter detta att arbeta som ekonom vid Industrins Utredningsinstitut (IUI). År 1951 flyttade han till Stockholm och blev ekonom vid Stockholms Enskilda Bank. År 1968 gavs hans bok 'Sätt pris på miljön' ut. (Källa: Wikipedia). 

Andra som studerade på Lunds universitet vid denna tid var Jan Rydström och Gustaf Petrén, vilka var aktiva nazister under kriget. (Källa: De intellektuellas förräderi av Sverker Oredsson).

Gustaf Petrén blev jur.kand. 1942 vid Lunds universitet. Åren 1943-46 var han ombudsman vid Sveriges Förenade Studentkårer. År 1948 värvades han av Sveriges riksdag som sekreterare i lagutskottet, och hade därefter tjänst vid flera utskott. Petrén var ställföreträdande justitieombudsman 1968-1972, och då justitieombudsman Alfred Bexelius skulle dra sig tillbaka 1972, var Petrén föreslagen som hans efterträdare. Socialdemokraterna gick dock inte med på att Petrén tillsattes i den befattningen, varför Bexelius omvaldes. Petrén utnämndes senare i stället till regeringsråd. 1974 var han med och grundade Meborgarrättsrörelsen. Han blev dess förste ordförande och förblev så till sin död. Gustav Petrén pensionerade sig som regeringsråd 1985 och anställdes då på SAF. (Källa: Wikipedia). 

Jan Rydström verkade under kriget inom den tyskvänliga underrättelsetjänsten sektion B på försvarsstaben tillsammans med Erik Dahmén. När IB bildades blev han officiellt byrådirektör på Östekonomiska byrån, beläget i Jernkontorets lokaler på Drakens gränd 1 i Gamla Stan. Inofficiellt blev han IBs hemliga finansminister, enligt Peter Bratt. Även en av Erik Dahméns söner var verksam inom Östekonomiska byrån på 80-talet.

Kalendarium
1968 Olof Palme demonstrerade med Nordvietnamns ambassadör i februari
1968 Sture Eskilsson kom till SAFs Avdelningen för samhällskontakt
1969 Olof Palme blev statsminister
1971 Eskilssons skrev sitt strategiska PM 18 mars
1971 Allan Larsson skrev LO-motion att utreda löntagarfonder, en het potatis för SAP. Meidner uppdrogs att utreda.
1973 USA ställde in diplomatiska förbindelser med Sverige pga av kritik mot kriget i Vietnam
1974 Meidners lade fram sitt förslag till löntagarfonder
1976 LO ställde sig bakom Meidners fondförslag
1976 Nicolin SAF-ordförande 20 maj
1976 Borgerlig valseger med Thorbjörn Fälldin som statsminister
1978 Reviderat fondförslag beslutas i SAPs partikongress
1978 Timbro nystartas med Eskilsson som styrelseordförande
1981 Olof Palmes tal om Timbroiterna: "Arbetsgivareföreningens propagandister ... hatets och illviljans kolportörer" 
1982 Socialdemokratisk valseger
1983 Eskilsson kontaktade i juni 1983 Gunnar Randholm som bildade 4:e oktoberkommittén
1983 4:e oktobermanifestationen: 100000 demonstrerade i Stockholm mot fonderna
1983 Beslut om löntagarfonder i riksdagen
1986 Mordet på Olof Palme 

Mordet markerade ett epokskifte

Näfo äger bokförlaget Timbro och lanserade nyliberalismen på 70-talet. Sture Eskilsson anses vara strategen bakom den framgångsrika kampanjen mot socialismens idéer och Olof Palme var det sista stora hindret för den nya epoken. När ETC intervjuade Sture Eskilsson 2002  konstaterade han nöjt att högern hade lyckats med sina föresatser.

(http://johanehrenberg.se/nyhet/segrarna)

Organisationen Friheten i Sverige hade före mordet kontakt med EAP och andra som förenades i sitt hat mot Olof Palme. År 1987 var Sture Eskilsson styrelseledamot i Friheten i Sverige och Katarina Runske var avlönad av Näfo för att sköta organisationens kansli. Katarina Runske står på deltagarlistor från konferenser på hotell Ramada tillsammans med kända Palmehatare som Lennart Hane (EAP), Anders Larsson (DA) och högerextrema norrmalmspoliser. Det var Anders Larsson som lämnade ett meddelande till regeringskansliet en vecka innan mordet med texten ”Olof Palme död!” Konferenserna hölls årligen från 1975 till 1985 och Palmehatet tycks ha varit det stående temat. 

Organisationerna Näfo, Timbro och Friheten i Sverige höll vid tiden för mordet till på Birger Jarlsgatan 6b, där även det gamla IB-företaget Jordec Ekonomikonsult hade lokaler. 

Den förre moderatledaren Ulf Adelsohn skriver i sin memoarbok att han blir uppringd av Palmes efterträdare, Ingvar Carlsson och att denne säger till honom: "När nu detta har hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar vara mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället!"

Ingvar Carlsson kan natten 17-18 augusti 1995 förstått att han och hans familj inte hade något som helst polisbeskydd. Två personer hade klättrat upp på taket på hans tjänstebostad vid Sagerska palatset och morgonen efter höll han presskonferens (dit han kom på kryckor), där han meddelade att han skulle avgå som statsminister av personliga skäl. Detta markerade det definitiva slutet för den politik som Olof Palme hade förespråkat. Personerna greps men utredningen lades senare ned.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sagerska_palatset
http://video.google.com/videoplay?docid=-4217200720109232489#

De femton familjer som idag dominerar ägandet i Sverige uppträder ungefär som adeln och kungahusen gjorde förr, med allianser via kompanjonskap och ingiften. Det är ingen hemlighet att svenskt näringsliv under kriget var starkt influerat av nazismen och flera av dages ledande familjer har klara kopplingar till den dåtida nazismen. Även i Bonnierdynastin, som härstammar från en tysk-judisk-dansk släkt, förekommer ingifte i de andra ägarfamiljerna. Bland de familjer som är största ägare idag är Wallenberg, Douglas, Schörling, Stenbeck, Söderberg, Hjörne, Ax:son Johnsson, Bonnier, Bennet och Lundberg.

Familjerna är dagens makt-adel och styr Sverige under den legala och demokratiska ytan, det plutokratiska Sverige. Svenskt Näringsliv motsvarar i viss mån en plutokratisk riksdag, med inflytande efter rangordning och ägande. Detta fåtalsvälde (oligarki) förklarade krig mot socialdemokratin och vänstern i slutet av sextiotalet och blev Olof Palmes främsta politiska motståndare och baktalare. Hundratals miljoner kronor per år satsades på motståndet och mängder av högerextrema småorganisationer fick ekonomiskt stöd. Genom Näringslivets fond, sannolikt bildat av nazister och för nazismen, och dess dotterorganisation Timbro, av Olof Palme kallade hatets och illviljans kolportörer, leddes opinionsarbetet mot Olof Palme och vänstern. Helt säkert hade de kontakter med ledande inom socialdemokratin och arbetarrörelsen vilka ogillade Olof Palme men som inte vågade visa det öppet.

Jag anser att allting talar för att mordet på Olof Palme anstiftades och finansierades av landets makt-adel och att de medvetet skapade en marknad för mordet och en subkultur kring mordplanerna.

The money trail
På Sture Eskilssons agenda fanns från första början att förvandla Sverige i grunden. Det satsades många miljoner på organisationer och på att så organisatoriska frön:

Industrins försvarsråd, Industrins försvarsbyrå, Öst Ekonomiska Byrån, Näringslivets beredskapsbyrå, Utredningsbyrån för samhällsfrågor ("Hemliga byrån"), City-universitetet (bildat 1988, nedlagt 2001), Rikta Kommunikation (nedlagt 1999), Timbro Hälsa (nedlagt 2005), Eurofakta (nedlagt 2004), Reforminstitutet, Marknadsekonomiskt alternativ för Sverige, Marknadsekonomiska Klubben, Stiftelsen Libertas, Företagarforum, Källan, Värnet, Europaklubben, Marknadsekonomisk tidskrift, Smedjan (nedlagt 2006), Svensk Tidskrift, Näringslivets presstjänst, Företagarnas Presstjänst, Näringslivets Energiinformation, Näringslivets Ekonomifakta, Näringslivets Fondfakta, Opinion, Svenska Managementgruppen, Market Corner, Näringsliv i Samverkan, Folket mot Löntagarfonder, Näringslivets förlagsdistribution, Näringslivets framtidsforum, 4-oktober-kommittén, Friheten i Sverige, Pysslingen, Kvinnor för en borgerlig regering, Nätverket den nya frihetstiden, Mångfalden, Skattefakta, Skattejuristerna, Visionsfabriken, Ekumeniken, FA-rådet, Företagsamma Sverige, KNUT, Personvalskampanjen, Resistance International, Demokratisk allians, Contra, Baltiska kommittén, Fria Östeuropeiska flyktingars samarbetsorganisation, Kommittén för ett fritt Vietnam, Kommittén för fred i Vietnam, Svenska Vietnamesiska sällskapet, Sverige-Amerikaförbundet, Tisdagsklubben, Junikommittéen, Vietnams informationskontor ...

Detta måste ha kostat företagen hundratals miljoner per år i uteblivna vinster och uteblivna förbättringar för de anställda, men anses säkert ha varit värt varenda krona: 
”Den politiska dumheten är vida utbredd i den svenska samhällsdebatten, och de kollektiva myterna är många. Timbro har råd att anlägga det långa perspektivet och upprepa sin kritik som en drucken papegoja, ända tills den börjat göra intryck.” (timbro.20.nu, s.112)   

Men, ingen investerar sådana belopp för att skapa kortvariga trender. Man ville förändra samhället i grunden och förändra förutsättningarna för all politisk verksamhet i alla politiska partier: processen skulle i möjligaste mån vara irreversibel. 

Drakens håla

Ett annat företag på Birger Jarlsgatan 6b var Jordec Ekonomikonsult, vilket använts som täckföretag av IB. Företaget ägdes vid tiden för mordet av en naturaliserad italienare. På samma adress fanns också företagen Chantal, Charon och Venerdi, även de ägda av en naturaliserad italienare. Venerdi betyder fredag på italienska och Charon är färjkarlen i dödsriket i grekisk mytologi. 'Ch' uttalas 'see age' och sätter man A=1, B=2 etc, så blir summan av bokstävernas värden för Chantal och Charon båda 59. Olof Palme fyllde 59 år i januari 1986. Företaget Venerdi bildades i februari 1984, Charon i december 1985 och Chantal i juni 1986. Efter mordet likviderades företagen eller gick i konkurs.

På skylten utanför stod 1987 längst ner på namnskylten:

CHANTAL-CHARON-VENERDI. 

Venerdi betyder fredag och Charon=Karon färjkarlen i dödsriket. Bokstäverna ANTAL är en nyckel, genom att sätta A=1, B=2, ... och summera får man:

C H A N T A L
3+8+1+14+20+1+12=59

C H A R O N
3+8+1+18+15+14=59

Bokstäverna C H uttalas som "see age".

Den del av det steganografiska budskapet jag lyckats avkoda är: död-fredag-ålder-59. Olof Palme föddes 30 januari 1927 och var 59 år den 28 februari 1986.

Andra hyresgäster på adressen var:

B I T E (telemarketing företag)
FRIHETEN I SVERIGE (kopplingar till Palmehat och näringslivet)
STIFTELSEN NÄRINGSLIVETS FOND
BOKFÖRLAGET TIMBRO (Odd Eikens koppling)
BOKFÖRLAGET RATION (vetenskapligt råd)
JORDEC EKONOMIKONSULT (användes av IB enligt Peter Bratt)
BALTISKA SKINNKOMPANIET

VENERDI bildades i februari 1984
CHARON bildades i december 1985
CHANTAL bildades i juni 1986

Motiv och signatur

Olof Palme var eller ansågs vara: 
- Klassförrädare, övergav makteliten för arbetarrörelsen, kunde inte duperas som oinitierade SAP-ledare;
- Vänsterledare, framstod som långt till vänster, medan de ledande i SAF stod mycket långt till höger;
- Kritiker av kriget i Vietnam, var en stark röst mot imperialism och krig;
- Motståndare till nyliberalismen, USAs blivande politik gentemot lydstater och den "gamla världen".

Wallenbergdynastin:
- Satsade på Nazityskland och förlorade goodwill gentemot segrarna;
- Hade behov att öka sin goodwill i USA;
- Förlorade på USAs frysta relationer med Sverige;
- Var de första som nappade på nyliberalismen i Sverige.

Jag tror att löntagarfonderna planterades i SAP av konspiratörer för att öka spänningarna i samhället och för att minska Olof Palmes handlingsfrihet. Och jag tror att Olof Palmes ställningstagande mot USAs krig i Vietnamn användes för att rehabilitera Wallenbergdynastins anseende i USAs styrande kretsar. 

Den 21 februari 1968 demonstrerade Olof Palme tillsammans med Nordvietnams ambassadör Nhuyen Tho Chyan i Stockholm. Samma år tillsattes Sture Eskilsson som chef för "avdelningen för samhällskontakt" inom SAF. Sture Eskilssons "strategiska PM" var daterat den 18 mars 1971 och till LO-kongressen samma år skrev Allan Larsson en motion om utredande av löntagarfonder. År 1973 ställde USA in sina diplomatiska förbindelser med Sverige fram till 14 mars 1974. År 1976 ställde sig LO bakom Meidners förslag till löntagarfonder. Samma år började Sture Eskilsson att fokusera på kampen mot löntagarfonder och Curt Nicolin blev SAF-ordförande - ett uppdrag som han beskrev som en sorts värnplikt.

Olof Palme var hatad av hökarna i USA och stod i vägen för den nya politiska doktrinen. 

Något som talar för att det fanns ur-anstiftare utanför Sverige är vad som skulle kunna vara en besynnerlig "signatur". Det finns en stjärna på himlen som heter Dabih (eller Sadaldabih) som betyder slaktare, mördare (mördarens lycka eller lyckostjärna). Eftersom stjärnan ligger nära ekliptikan, det plan i solsystemet där planeternas banor är någotsånär samlade, så syns ibland en planet nära mördarens lyckostjärna. I forna tider tolkades detta av arabiska astrologer som att det var rätt tid för att döda.

Den 22 november 1963, när JFK mördades, passerade månen nära Dabih
Den 28 februari 1986, när OP mördades, passerade Halleys komet när Dabih

En simulering av Halleys komet och dess Dabih-passage finns på http://www.youtube.com/watch?v=MzTPdI9itHI (det syns bäst i HD).