söndag 26 september 2021

66. Är detta slutet?

(In English)

Josef byggde hus i trakten av Nasaret tillsammans med sina äldsta söner. När hans fru dog blev han ensam med söner och döttrar i olika åldrar.

En ung ogift kvinna, Maria, hade blivit havande och enligt en tradition så arrangerades ett äktenskap mellan Josef och Maria. Sådana praktiska arrangemang var möjliga om mannen räknades som tillräckligt hedervärd.

Så föddes Jesus som det yngsta barnet i Josefs familj och ungefär trettio år senare korsfästes han i Jerusalem tillsammans med två andra män från Galileen, s.k. knanaias, som hade deltagit i knivattacker mot romerska soldater.

Anledningen till att någon nu levande människa känner till denna korsfästelse, bland så många andra, är att Jesus var en profet sänd till världen för att framföra ett budskap som skulle spridas till alla folk innan världens undergång.

Vår värld är en värld av lögner, svek och våld, och Satan är dess furste. Människornas son kom från en högre värld, en värld med obegripligt stor makt, för att kungöra Guds vilja med oss människor: glädjebudskapet att alla som är värdiga har ett evigt liv att vänta i Guds rike. Medan Satan och de som stöder honom är dömda till en evig död.

Människorna ska när den tiden kommer hamna som i en snara och innan undergången kommer en tid av stora vedermödor, värre än någonsin tidigare. I slutet av denna tid ska människornas son komma från himlen med stor makt och sedan kommer slutet.Den fria marknaden efterfrågar en ständigt ökande ekonomisk tillväxt, växande produktion och konsumtion, växande marknader och ett minimum av restriktioner. Minskad tillväxt betyder kris, minskade vinster och färre möjligheter till försörjning.

Fossila bränslen har skapat en explosionsartad ekonomisk tillväxt som kan försörja allt fler människor på jorden. Allt fler människor kan få allt högre standard och livslängd. Så länge det finns tillräckligt med energi!

De senaste femtio åren har energieffektiv teknik utvecklats men ändå används allt mer energi för varje år. Och varje år ökar utsläppen av koldioxid i atmosfären med ungefär 1,7 procent. Business as usual.

Just den årliga ökningen av utsläppen leder till att den globala medeltemperaturen i atmosfärens nedersta skikt ökar och ökar allt snabbare. Åren 1970-2020 var ökningen 1°C och om det inte blir ett trendbrott så blir den totala ökningen 1,5 °C till 2029 och 2,0 °C till 2047. Och 4 °C till 2095!

För att förhindra klimatkrisen måste all förbränning av fossilt material och av material bundet i biosfären i stort sett upphöra. Att ersätta fossilt bränsle med biobränsle från skogen skulle inte alls påverka medeltemperaturen fram till år 2100 eftersom träd binder koldioxid för hundratals år om de inte används som bränsle.

Vi sitter fast i en snara. Om vi slutar att tillföra koldioxid till atmosfären så kollapsar den ekonomi som försörjer jordens växande befolkning och om vi inte slutar så kommer kollapsen att komma ändå och med än större kraft. Åtskilliga miljarder människor kommer att bli utan mat. Det blir den svåraste vedermödan någonsin för mänskligheten.

Och därigenom att laglösheten ökar, ska kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, ska bli räddad. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma.