måndag 28 juli 2014

17. Vem sköt mot Lisbet Palme?

Nedan tio personer som uppgav i polisförhör att de hört två skott och sett en man falla efter andra skottet. Den skada som dödade OP (ryggraden och kroppspulsådern genomskjutna) gjorde att OP omedelbart förlorade förmågan att stå upp och hans kropp påbörjade ett fall mot trottoaren från höjden h=gt²/2 vilket enligt fysikens lagar skulle fullbordas på:


De flesta uppger att det gick 0,5 till 3 sekunder mellan skotten, så OP kan inte ha börjat falla vid den första smällen. Inge M har dessutom sagt att han såg två eldsflammor lysa upp OPs ryggtavla.
  1. Jan A. Satt i bil Sveavägen söderut. Hörde skott med ”markant mellanrum”, 2-3 sekunder. Såg inget efter skott nr 1, men såg en man falla efter skott nr 2.
  2. Anders B. Såg 3 lika långa personer 3 meter framför sig gå på rad. Han hörde 2 smällar och såg personen i mitten falla ihop efter 2:a smällen.
  3. Ann-Christin H.  Passagerare i taxi på Sveavägen söderut som kördes av AD. Såg en man falla ihop i samband med 2:a skottet.
  4. Lars J. Stod på Luntmakargatan, hörde två skott och såg strax därefter en man falla in i hans synfält. 
  5. Hans J.Taxiföraren som gjorde en u-sväng från södergående körriktning. Två skott i rask följd med max 2 sekunders mellanrum och OP föll efter det andra skottet. 
  6. Susanne L. Satt i bil tillsammans med IM på Tunnelgatan österut. Hörde två skott, tittade mot smällarna och såg en person falla.
  7. Charlotte L. Satt i ADs taxi. Hörde första skottet, tittade mot platsen, hörde ett skott till och såg en person falla.
  8. Inge M. Satt i bil Tunnelgatan österut när han såg ett par komma gående. Vid Dekorima går en man fram bakom lägger armen om OP och skjuter två snabba skott.
  9. Sven-Erik R. Satt i IMs bil när han hörde 2 skott och såg en person falla.
  10. Jan-Åke S. Satt i bil på Sveavägen norrut. Hörde ett skott och tittade till och såg 3 personer stå upp. Efter skott nr 2 faller personen i mitten. 
Inte någon polis, åklagare, försvarsadvokat eller domare har påtalat detta. Inte heller har det uppmärksammats i massmedia.

Lisbet P. Hörde smällar och såg OP falla. Hörde därefter en smäll samtidigt som det bränner till på ryggen.
Carina P. Gick på Sveavägens västra sida vid Tunnelgatan när hon hörde skott. Omedelbart efter andra skottet såg hon en kvinna sitta och skrika. Hör sammanlagt 3 smällar med kort mellanrum.

Förhörsprotokoll:
IT-Demokrati förhör

Lisbet Palmes kappa, med ingångshål 2.1 och utgångshål 2.2