lördag 30 april 2016

34. Barbro igen

SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN Lördagen den 11 september 1971:
Vårt mål är ett rent och obefläckat Sverige. På fredagen fick Sydsvenska Dagbladet kontakt med en nyckelfigur i den organisation, som i många år matat säkerhetspolisen med upplysningar på personer, som av olika anledningar kunnat bedömas som säkerhetsrisker. Mannen har i 5 år varit gruppledare i Malmö, men hoppade av natten till lördagen och gick under jorden i annat land. Han upplyser att han stått under kommando av högkvarteret i Stockholm, där en kvinna med namn "Barbro" utövar högsta chefskapet omgiven av ett par pålitliga män. Rörelsen är spridd över hela landet och målsättningen är att bekämpa allt "sjukligt" som hotar rikets säkerhet; narkotikahandeln, sexklubbarna, spelhålorna och politiskt spel bakom kulisserna. Säpo är för svagt och de svenska myndigheterna för godtrogna, hävdar agentledaren i Malmö, som säger sig vara övertygad om att organisationen gör en samhällsbevarande insats. 
I dagarna har Åke Ortmark upplyst SDS, att han i sin snart utkommande maktbok, som bl a behandlar människojakt i Sverige, kommer att avslöja existensen av en beväpnad agentorganisation som tagit sig rätten att gå Säpos ärenden. Säpo har bestämt förnekat att något fast samarbete förekommer med någon rörelse av något slag. Säpoledningen tvår sina händer: det existerar inget organisatoriskt, fortlöpande samarbete med politiskt inriktade grupper, därtill beväpnade. 
TV-mannen och maktboksförfattaren Ortmark vidhåller i upprepade samtal, att "Grupp Barbro" existerar - låt vara utan Säpos goda minne - och han har själv stått i direktkontakt med gruppen. Det är dock angeläget att påpeka att Säpo under alla förhållanden kraftigt måste ta avstånd från rörelsen, som till och med kan riskera åtal för illegal kårverksamhet. 
En slätkammad man i restaurangbranschen, strax under de 40 åren, har i fem år fungerat som organisationens ledare i Malmö. Nu vill han hoppa av, skrämd av de senaste dagarnas avslöjanden.

- Dom vi bevakar kan komma i panik.

- Fruktansvärda saker har hänt flera av rörelsens medlemmar på senaste tiden och jag är livrädd för vad som kan hända mig själv. Vi rör oss bland farliga, mäktiga narkotikakungar, klubbdirektörer m fl som inte vill bli synade. Marken under oss är alltid glödhet. 
Natten till lördagen flög Malmöchefen utomlands, men den sydsvenska gruppen ska bestå och tilldelas ny ledare. 
"Grupp Barbro" uppges ha existerat i omkring 10 år. Överledare är en kvinna med namn Barbro, knappt 50 år gammal med vinnande sätt, gediget gift och bosatt i större Älvsjövilla. Där hålls täta stormöten men alltid i form av glättiga parties. I mindre grupper drar man sig tillbaka för att diskutera allvarliga saker, nya uppdrag etc. Chefens närmaste man är reservlöjtnant, men har också ett respektabelt civilt yrke.

- Anmärkningsvärt många av rörelsens kuggar är reservofficerare och polismän, men där finns de flesta yrken representerade - huvudsakligen servicefolk, som är vana att frottera sig i alla tänkbara kretsar. Vi har åtskilliga kypare och taxichaufförer. 
Går ni beväpnade under era spaningar?

- En del av oss gör det. Stiletter och revolvrar stoppar nog flertalet på sig vid heta, mariga jobb på skumma klubbar. 
Hur började allt för er egen del?

- Jag servade på en kändisklubb i Stockholm och blev plötsligt inkallad till min chef som frågade rakt på sak:

- Vad tycker du om förruttnelsen i samhället, om knark, sex, spionage, infiltation? 
Vi blev eniga och och jag knöts till gruppen som Malmöledare. Det är ungefär 5 år sedan. Den som värvade mig är bror till mycket känd stockholmare. 
Hur stor är hela organisationen:

- Den omfattar uppskattningsvis 500 välutbildade, som kan mobiliseras vid kriser. 
Välutbildade?

- Ja, rörelsen håller regelbundet träningsläger utanför Stockholm. Där får medlemmarna bl a lära sig knivkastning och annan vapenhantering. 
Rörelsen riskerar att ställas till ansvar för olaglig kårverksamhet. Är ni medvetna om straffriskerna?

- Det är oanständigt att rikta sådant hot mot oss. Vi är upprörda över Säpos attityd att till och med förneka vår existens. Bortom offentlighetens ljus visar de stor tacksamhet över den ström av uppgifter som vi fortlöpande levererar.

- Vi hävdar att det vore skäligt med någon form av ersättning från den stat vilkens intressen vi nitiskt bevakar. Det har blivit blankt avslag på sådana framstötar; frivilliga civilgrupper kan inte stödjas ekonomiskt. Men med större resurser skulle vi kunna vara ett ännu mycket bättre komplement till Säpo. 
Ni har ingen laglig rätt att tränga in på Säpos kompetensområden. Anser ni inte säkerhetspolisen kapabel att operera utan inblandning?

- Nej, och det är den vitala punkten. Säkerhetspolisen och polisen överhuvud är allvarligt underbemannad. Deras starkt begränsade numerär gör att de flesta enskilda polismännen snabbt blir igenkända och identifierade av just de typer som skall sättas under bevakning. Vi har lättare att nästla oss in. 
Vilka är era motiv?

- Vi vill försvara Sverige mot nedsmutsning. Vi vill ett rent Sverige. Vi älskar vårt fosterland. Sådana som vi brukar kallas storsvenskar. 
Högerextremister också?

Vi är kort och gott nationalister. 
Hur reagerar rörelsen på Ortmarks avslöjanden?

- Ortmark står också under vår bevakning, hans rotande i olika samhällsorgan är långt ifrån ofarligt. 
Gör ni på fullt allvar gällande att Säpo accepterar informationsflödet från "Grupp Barbro"?

- Utan tvekan, de tackar och tar emot. Men vi arbetar frivilligt och utan någon ersättning - fast organisation kostar stora pengar. Vi har en sambandscentral, ett par spaningsbilar med radio etc. 
Hur har ni organiserat verksamheten i Malmö och hur många personer har ni själv "kartlagt" under de fem åren? 
- Mellan 300 och 400 personer har jag haft under observation och informerat om till högkvarteret. Invandrargrupperna har gett oss hårt arbete, inte minst desertörerna. Malmö har dock inga egna knarkkungar, utan fungerar efter order från Köpenhamn.

- Det finns dock flera klubbar i Malmö som bakom kulisserna driver odiskutabel politisk verksamhet. De kan som kamouflage sälja pornografi, sexshower m m men det egentliga syftet är politiskt. De kan få en tumme i ögat på värdefulla herrar - diplomater t ex - och idka utpressning. 
De av Ortmark beskrivna, speciella formulären vet Malmöchefen inte om. Hans redogörelser stämmer i övrigt så långt kontroll kan göras. Han har klart för sig och refererar till befattningshavares olika positioner. Han drar också de egna topparnas täcknamn. 

- Det finns dock luckor i mitt vetande. Medlemmarna i de olika städerna ska inte känna varandra och inte fråga för mycket. Grupper spridda över hela landet får sina order från Stockholm och rapporterar dit när uppdragen är slutförda. 
Er sammanlagda styrka?

- Jag har sagt att vid krislägen kan en legion på 500 personer ställas på benen. 
Ni har alltså vapen?

- Ja, licenserna ordnas. I fältarbetet hotar vi aldrig någon, men vi kommer ofta själva i trängda situationer. Ändå kan vi i stort sett agera mycket mer ogenerat än säkerhetspolisen. Vi har större chans än Säpo att slå hål på sjuka förhållanden i samhället, som måste hållas obefläckat. 
Mannen uppger att kontakterna med myndigheterna i Malmö främst tagits med tullkriminalen. Malmögruppens arbete har dominerats av försök till uppsikt över narkotikatrafiken in och ut ur landet. 

Organisationens motto är: HÅLL SVERIGE RENT. 
Till sist, ångrar ni de här årens engagemang? 

- Absolut inte. Jag anser att jag har gjort en samhällsbevarande insats, men nu bränner marken under fötterna och jag hoppar av i skräck för vad som annars skulle kunna hända.

 


Barbro

Jag tycker att Bargrogruppen påminner om ett Stay Behind Light. Vad som slår mig är hur de uppför sig som "barn i huset". Och hur mycket resurser de har: vapenlicenser ordnas, sambandscentral och radiobilar finns, reservofficerare och polismän tillhör kadern jämte folk i serviceyrken som kypare och taxichaufförer. Ett Stay Behind Light skulle kunna agera mer öppet och lätt kunna bortförklaras om de upptäcktes. Tydligen gick verksamheten så bra att de till och med sökte uppmärksamhet via Åke Ortmark. Från ett privat initiativ, ungefär vid den tiden då "hökarna" inom SAF började diskutera Saltsjöbadsandans vara eller inte vara, växte verksamheten till att bli en del av totalförsvaret - efter en prövotid utan större problem. Och sannolikt ingick gruppen i planerna på attentatet mot Olof Palme.

Förre IB-agenten Donald Forsberg mötte två personer med walkie-talkies i Stockholms city fredagen den 28 februari 1986. Han kände igen dem som medlemmar ur Stay Behind som i fredstid övade samband tillsammans med Barbrogruppen och FMN, Föräldrar Mot Narkotika (en organisation som stöds ekonomiskt av de svenska frimurarna). Enligt Forsberg var Barbro en karismatisk kvinna med en organisation som "var en resurs inom totalförsvaret".

Visserligen påminner Barbrogruppen om en samling amatörer som leker detektiver och spioner. Och enligt Ortmark verkade inte deras sociala kompetens varit av högsta klass. Men just sådana personer, med viss kompetens, kan avsiktligen ha valts ut för uppgiften. Trots allt, en armé utgörs inte av några officerare - en armé består av "bonnläppar" som hetsas mot en fiende.
Barbro Sagnell (*1927-06-29 +2000-08-30) och Rune Sagnell (*1924-04-30 +2010-05-17) var båda radioamatörer aktiva i FRO. De gifte sig 1963, ungefär vid den tid som "Barbrogruppen" tycks ha bildats. Innan var Barbro gift med Trond af Geijerstam.