måndag 16 maj 2022

72. Kriget

Efter Sovjets fall strävade de ryska ledarna att bli accepterade på världsmarknaden. De förde en extrem nyliberal politik och bjöd in västaktörer i huggsexan på den ryska statens tillgångar och enorma rikedomar fördes ut från Ryssland. Under Trumps presidentperiod hade USA och Ryssland fredliga relationer och inga protester hördes från hökarna inom det republikanska parti vars ledare antagligen kunde sko sig på Ryssland.

Republikanerna dominerar i statsförvaltningen och det var nära att Pentagon, CIA och FBI accepterade Trumps försök till statskupp och kanske bara några enskilda initiativ och misstag gjorde att inga tunga makthavare öppet vågade ställa sig bakom kuppen? Demokraterna har sitt stöd bland de mindre bemedlade och betydligt svagare medborgarna och behövde återskapa stämningarna under Kalla kriget för att återfå ett initiativ och en tätare relation med USAs maktelit.

Rysslands angrepp på Ukraina kom lägligt för Biden och nu står Europa enat mot Ryssland medan spänningarna växer utan att någon tycks inse behovet av diplomatiska aktiviteter för att minska spänningarna. Istället går Sverige och Finland med i NATO som länge har kultiverat svenska politiker.

Ryssland blir allt mer isolerat och desperat. Putin har sagt ungefär "Vad ska Ryssland med världen till om världen inte accepterar att Ryssland finns" vilket antyder att de kommer att använda kärnvapen om inga uppgörelser kan nås. Även om Ryssland skulle nöja sig med att ha annekterat "ryska" områden i östra Ukraina så kommer kriget att fortsätta och Ryssland kan komma att använda kärnvapen i Ukraina för att snabbt avsluta kriget och tvinga fram kapitulation, ungefär som USA gjorde i Hiroshima och Nagasaki. Sedan är det försent för avspänning och ett världskrig med kärnvapen blir det enda möjliga slutet. Förr eller senare, troligen förr.

Nukleär vinter