tisdag 2 juli 2024

Livet i universum

(In English) Jag tror på panspermiteorin...

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Panspermia

...att livets molekyler tillförs planeter som från en rymd full av flygande maskrosfrön. Jag tror också att komplexa varelser och civilisationer uppkommer naturligt när förutsättningarna finns. Men hur är det med risken för civilisationskollaps?


Spelfilmen 'UFO' (full movie) med Gillian Anderson ...

https://youtu.be/o4x5MeGErWI?si=7PLjWnfd-VwVB_el

... handlar om UFOn som söker efter intelligent liv på jorden, att deras oberäkneliga förekomst handlar om en kod och att de vill veta om människor kan lösa koden.

En begåvad student upptäcker att myndigheterna bevisligen ljuger om en UFO-observation på en flygplats och från en inspelning av radiotrafiken mellan flygledningen och flygplan vid tillfället lyckas han från störningar avkoda den s.k. finstrukturkonstanten (≈1/137) som till skillnad från t.ex. ljushastigheten inte beror på fysikaliska sorter som meter eller sekunder.


Men jag undrar, skulle varelser med så avancerade farkoster som kan färdas interstellärt vara intresserade av intelligens? Att de skulle observera förhållanden in i minsta detalj utgår jag ufrån men vad talar för att de är intresserade av intelligens eller ens är överdrivet intelligenta själva? Att teknik är intelligent betyder inte att användarna är intelligenta.

Dessutom betyder intelligens problem i form av alltför snabb utveckling som är civilisationshotande. Mycket talar för, tycker jag, att överlägsen teknik och civilisation är något som växer fram mycket långsamt, säkert och genomtänkt — snarare än explosionsartat som här på jorden.

Förment verkliga observationer av aliens beskriver märkligt nog nästan alltid nakna och enkla varelser, snarare än geniala varelser med stor handlingsförmåga.

Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade. Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden. Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade. Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet. Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud. Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn. Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder. — Matteus 5:3-11