lördag 5 mars 2022

71. Atomvinter

»Som namnet antyder skulle resultatet av ett kärnvapenkrig kunna blir en period av kraftigt sänkta temperaturer över de stora kontinenterna på norra halvklotet - på många platser minusgrader även om kriget bryter ut på sommaren.

De täta rökmolnen skulle göra att endast ca 1% av solljuset når ner till markytan, vi skulle med andra ord ha natt mitt på dagen i kanske flera veckor, eller till och med år.

Ponera att ett krig skulle utbryta mellan världens supermakter och stora mängder atomvapen avfyras, där en del av dem riktas mot städer och andra träffar militära anläggningar.

Speciellt i städerna finns brännbara material som olja, plaster, asfalt och träinredningar som antänds av bombernas värmevåg. När olja och plast brinner så bildas väldiga mängder svart, sotig rök.

Röken från hundratals brinnande städer och skogsområden stiger uppåt i atmosfären. En del rökpartiklar faller till marken eller följer med regnet, molnet tvättas alltså ur. Men resten av röken värms upp av solstrålningen och lyfts uppåt i atmosfären till högre höjder samtidigt som den sprider sig över norra halvklotet.

Hur högt den når och därmed hur länge den blir kvar i atmosfären beror på årstiden. På sommaren kan röken stanna kvar i flera månader medan på vintern effekten blir mer kortlivad.»


»Svart, sothaltig rök har egenskapen att praktiskt taget helt utestänga solljuset från jordytan. Däremot är röken genomsläpplig för den värmestrålning jordytan alltid strålar ut. Det betyder att jordytan skulle bli kallare och kallare genom bristen på solvärme.

Avkylningen skulle inom en vecka kunna uppgå till mellan 15 och 35 grader Celcius i de inre delarna av Nordamerika och Eurasien. Det betyder vintertemperatur på många håll och snö mitt i sommaren.» (SMHI)


»Krigen bryder ud. Først som en lille konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den stopper ikke. Den tiltager og breder sig. Til sidst udvikler den sig til en stor krig. Mod slutningen af denne store krig bliver frygtelige våben taget i brug. Det bliver blandt andet atomvåben. Luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserede lande: Amerika, Europa, Australien, Japan og andre lignende områder må flygte. De kan ikke længere bo der.» 


»Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.» 
(Matteus 24:21-22)

»Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva.» (Matteus 24:29)