Intrigernas kalendarium (140804)

1919 Elmér föddes 8 augusti i Jönköping
1930 Holmér föddes i Stockholm 28 december
1940-45 Jan Rydström, nazistisk kårpolitiker i Lund, verkade under kriget inom tyskvänliga sektion B tillsammans med Erik Dahmén
1943 Elmér utexaminerades som fänrik vid Karlberg
1945 Elmér studerade psykologi samtidigt som han utbildade sig till löjtnant
1946 T-kontoret bildades av Thede Palm genom övertagande av erfaren personal från C-byrån kompletterat med extern rekrytering
1946 Tage Erlander statsminister
1946-49 Rydström reste omkring i Uruguay och Paraguay för ett stipendium från Industriförbundet
1947 Palme och Elmér möttes för första gången i Skövde hos Lennart Hagman
1947 Ebbe föddes i Göteborg 28 september
1949 Rydström började på T-kontoret, enrollerad av Palm för att arbeta med internationella ekonomiska frågor
1950-51 Holmér värnplikt 1950-1951 I22 (Lapplands jägarregemente)
1951 på hösten gjorde Palme reservofficerstjänstgöring på FST vid samma tid som Elmér anställdes på FST som chef för utrikesavdelningens psykologiska detalj
1952 Holmér började som polis
1953 Elmér chef för dokumentationscentralen på försvarsstaben
1953 i september tillträdde Palme som 1:e byråsekreterare på FST
1954 på sommaren övergick Palme till heltid hos Erlander
1955 Gunnar Sträng finansminister
1955-56 Holmér polischefskurs
1956 i april fick tjugonioårige Palme överraskande en framträdande roll vid statsbesök i Moskva
1957 Rydström påstods börja intrigera mot Palm genom att inför socialdemokratiska ministrar hävda att Palm endast rekryterade högermän
1956-62 Holmér tjänstgöring som biträdande landsfiskal m.m. i Stockholm
1959 Elmér bildade grupp B/IB efter några år av "succesiv tillblivelse"
1959 Öst-Ekonomiska byrån (ÖEB) bildades
1962  Holmér jur kand examen i Stockholm
1963-64 Holmér tingstjänstgöring i Stockholm
1964?  Holmér kapten I1, reservofficer, underrättelseutbildning
1964-65 Grupp B/IB slogs samman med Palms T-kontor med Elmér som chef och Jan Rydström som "finansminister" för IBs hemliga budget
1965 Jan Rydström blir chef för ÖEB, avlönad av försvarsdepartementet via anslag för "särskild verksamhet"
1965 Holmér kammaråklagare i Stockholm
1966 Holmér byråchef rikspolisstyrelsen (RPS), fick julkort från Elmér, kontakter med regeringskansliet angående budgetfrågor
1968 Ebbe studentexamen, sommarjobb på DN, jobb på Sydsvenska Dagbladet
1969 Ebbe började umgås med tidningens ägare och chefsredaktör Olof Wahlgren
1970 Ebbe kartlade de anställdas politiska hemvist
1970 Holmér chef för RPS-Säk (nuvarande SÄPO)
1970 Ebbe pressekreterare på SACO (ordf Bertil Östergren)
1970-76 Budgeten och det politiska ansvaret för ÖEB flyttades över till handelsdepartementet utan handelsminister K-O Feldts vetskap
1971 Ebbe flyttade till Djurgården (Leif Backéus lägenhet), journalist på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings redaktion i Stocksholm
1971 Ebbe började besöka regeringskansliets väntrum för att prata med tjänstemän
1972 Ebbe försökte lansera en socialdemokratisk veckotidning, med stöd av Gunnar Sträng
1972- Ebbe lägenheten på Djurgården blev en samlingsplats för journalister och politiker
1973 IB avslöjades
1973 Ebbe arbetade på Dagens Eko och Sveriges Radio
1974 Ebbe informationssekreterare åt Lennart Geijer och Carl Lidbom
1975 Elmér och Anstrin ersatta och IB bytte namn till SSI
1975 Barbro Sagnell samtalade i februari med Olof Frånstedt om illegal övervakning av socialister
1975 Holmér skrev rapport om 'sjukhusspionen' med Ebbe Carlsson
1975 Ebbe fick kritik för att ha försvårat polisens arbete vid ockupationen av den västtyska ambassaden
1976 Ebbe försökte påverka polisens utredning av bordellhärvan
1976 Holmér polismästare i Stockholm
1976 Ebbe chefsredaktör på Västgöta-demokraten via Gunnar Sträng
1977-78 Ebbe skrev Palmes inlägg i DN som förenakde existensen av Carl Perssons PM
1979-84 Ebbe vikarierade som förlagsdirektör för Tidens förlag (Anders Ferm)
1981-85 Holmér ordförande i Friidrottsförbundet
1982 Holmér inrättade fyra gatuvåldsgrupper, bl a Baseballigan
1983 Holmér regeringens narkotikakommiss
1984 Ebbe ordförande för Svenska Kanotförbundet
1984-87 Holmér länspolismästare i Stockholm
1985 Ebbe förläggare och chef för Bonnier Fakta
1985 Ebbe fick på våren veta att han var HIV-positiv
1986 Hans Holmér flyttade in i Ebbes lägenhet i Tantolunden i samband med skilsmässa
1986 i februari sa Säpochefen Sven-Åke Hjälmroth till Ebbe att PKK planerade ett mord i Stockholm
1986 28 februari, besökte Ebbe ambassadör Carl Lidbom i Paris på dennes 60-årsdag
1986 3 mars, till statsminister Ingvar Carlssons förvåning var Ebbe med Hans Holmér när denne informerade om mordet
1987 justitieminister Anna-Greta Lejon, gift med Leif Backéus sedan 1975, tillsatte Carl Lidbom som ordförande för en utredning om Säpo, i vilken Ebbe fick en roll
1988 27 mars, presenterade Ebbe sina mordteorier (Iran/PKK) för Anna-Greta Leijon, som informerade Ingvar Carlsson dagen efter
1988 9 maj, presenterade Ebbe sina teorier för hela spaningsledningen och åklagare Jörhen Almblad
1988 Holmér skrev boken Olof Palme Är Skjuten (OPÄS)
1988 Ebbe försökte i maj värva Per Wendel och Jan Mossander till privat spaningsgrupp
1988 1 juni, Per Wendel avslöjade 'Ebbe Carlssonaffären' i Expressen och Ebbe Carlsson livvakt greps av tullen i Hälsingborg när han försökte smuggla in avlyssningsutrustning
1988-89 Holmér expert åt FN i narkotikafrågor
1990 Rydström avled i april
1992 3 augusti, Ebbe dog i AIDS
1993 Holmér ordförande i Svenska Bob- och Rodelförbundet
1999 Birger Elmér intervjuades av Enn Kokk och avled någon månad senare
2002 Holmér död 72 år gammal i Alstad, Skåne län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar