onsdag 24 juni 2020

60. Yggdrasilgruppen


I september 1985 tillfrågades sportskytten Lars-Kristian Bergh av polismannen Dan Klöfverskjöld om han ville mörda Olof Palme för en miljon kronor. Klöfverskjöld berättade att det fanns personer i Palmes närhet som skulle hjälpa till och att han själv inte skulle behöva tänka på något annat än att skjuta.

Ett (ifrågasatt) dokument daterat december 1985 antyder att NATOs Special Operation Planning Staff låg bakom mordet på Olof Palme.
ACC/SOPS-N2 QR/D 128515 Sida 2 av 9  
[Allied Clandestine Committee/Special 
Operations Planning Staff-N2]
(COM 02) (Kvartalsrapport, fortsättning) 
Om den här händelsen. SOPS godkände enhälligt beslutet att SOPS ska sända två representanter, inklusive ITAC CO [Intelligence Tactical Assessment Center], vid nästa Yggdrasil-möte i januari 1986 som ska hållas i Wiltshire Country House i Storbritannien. Stockholm Representanter (endast för inspektion, identitetsnyckel bifogad) är: värd P, P.G., C.N., Göran E., Mats L. för C.U.W., P.W., P.S. och generalen. Den viktigaste punkten på dagordningen är rapporten om Näss Beirut-verksamhet avseende den svenska statsministern. Representanten från Rom visar intresse för GM/P-2 i förening. Ordföranden lovade att Rom skulle hållas informerade. Också på dagordningen var nedläggningen av Muskö och Karlskrona och överföringen av SIGINT-lyssningssystemen till Skagerrak. Den fortsatta diskussionen ska fokusera på att omorganisera ESSPPPP för att möta nya möjligheter för samarbete med Sydafrika och Israel för att öka inflytandet över Afrika och Gulfregionen, där intresset för Kartellen och staternas regeringar matchar. Förenta staternas företrädare påminde om att förenade insatser från USA och Storbritannien har resulterat i en kopia på den hemliga dagordningen för den svenska statsministerns resa till Moskva våren 1986, vilken bekräftar de misstankar som tidigare i år framförts av Storbritanniens representant (källa: MS/7851) angående hotet mot det norra Nato-flanken. Den nuvarande situationen gör det nödvändigt att "Operation Tree" genomförs framgångsrikt. SOPS har försäkrats att ett avstånd upprätthålls för att försäkra möjligheterna att förneka inblandning. Projektledningen är lokal och tekniker har har tillförts utifrån. SOPS kräver att det säkerställs att information om detaljerna till deltagande parter endast involverar det absolut nödvändiga för deras deltagande.XX 
Nederländernas företrädare kände det nödvändigt att upprepa att kopplingen mellan SOPS och Yggdrasil-gruppen är rent informell och inte är godkänd av medlemsstaternas regeringar. Ordföranden uppmanade gruppen att rösta och fann ett enhälligt samtycke för bivalenta positioner (källa: 98514)XX 
X 
Storbritanniens representant erbjöd bekräftelse på den svenska sändningen av WG 235 till New Dehli. SIS REPT uppger leverans via Västtyskland (Kiel) för att tillhandahålla leverans med ändrat c/o certifikat och hålla materialets svenska ursprung okänt för IAEC och lokala media. Västyska representanten ville att FIS skulle fråga om detaljer om transaktionen speciellt avseende IMES chef och västtyska politiker vid expeditionen av densamma. Västtyska representanten bekräftade vikten av total sekretess avseende Kiels inblandning om transaktionen skulle bli känd för media för att förhindra offentliga antaganden om officiell Västtysk inblandning. SOPS föreslog för den västtyska representanten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tysta ned vilka parter som var inblandade. Mötet efterfrågade enhälligt komplett information om FIS kontakt med Östtyskland/MSS i det diskuterade ärendet. Västtysklands representant ville konsultera sitt kansli innan godkännandet.XX 
X 
Belgiska representanten precenterade en utförlig rapport om aktiviteter av f.d. SOPS-representanten Frans Reyniers med Adnan Kashoggi från Geneve om eventuella destabiliserande resultat i Mellanöstern vilket kan påverka NATO. USAs representant menade att den svenska statsministerns roll i den indiska vapenaffären och hans tvivelaktiga roll i Irankonflikten var ytterst alarmerande. Storbritanniens representant höll med och gav även uttryck för Hennes majestets regerings bekymmer med att den västtyska regeringen misslyckas att tysta ned äventyret med det östtyska kontoret för utländsk valuta. Den västtyska representanten noterade invändningen och gav uttryck för avsikter i Bonn att ordna upp ...


ACC/SOPS var samordningsorgan för stay-behind-grupperna i Europa.

Holdingbolaget Yggdrasil AB var ett Penserföretag som Holdingbolaget Yggdrasil AB var ett Penserföretag som kontrollerade Nobelindustrier och Bofors. Erik Penser bodde i Wiltshire Country House i Storbritannien där mötet i januari 1986 skulle hållas.


Det finns ett tips till PU att Mårten Palmes fästmös far, Agnes Klering, var inblandad i vapensmugglig (Boforsaffären) till Iran tillsammans med en kompanjon, Gunnar Busk, som var bekant med Barbro Sagnell (Barbrogruppen/Stay Behind). Gunnar Busk var ordförande i Allhus AB som orsakade finans- och fastighetskrisen i början av 90-talet. Enligt Busks son var hans far och kompanjon närvarande på fester där hatet mot Olof Palme var ett tema. Sonen säger sig några år efter mordet ha sålt en tavla till Mårtens fästmö som hon skulle ge till födelsedagspresent till Mårten. Tavlan förställde en man som låg på marken sedd från ett kikarsikte med hårkors. Tavlan ska sedan ha lämnats tillbaka eftersom Mårten skulle ha fått "dåliga vibbar" av den.


Den grupp personer som uppehöll sig i en bankomatlokal i närheten av mordplatsen arbetade på Boforsföretaget Aeronics som sålde krigsmaterial via Jugoslavien. Gruppen påstod att de varit på firmafest för att avtacka en jugoslavisk medarbetare som just slutat på företaget. En av dem var Anders Björkman som befann sig några meter bakom makarna Palme vid mordet.

Personer som skulle kunna avses i dokumentet:
P.G. (PG Näss, P.G. Vinge, P.G. Gyllenhammar)
C.N. (Curt Nicolin)
Göran E. (??)
Mats L. (Mats Lundberg)
C.U.W. (Claes-Ulrik Winberg)
P.W. (Peter Wallenberg)
P.S. (??)
generalen. (Lennart Ljung?)

Lennart Ljung var ÖB vid mordet och var den siste överbefälhavare som kände till det hemliga fredstida samarbetet med NATO. Cats Falcks anteckningar från 1984:


Enligt spaningstips till polisen hade Agne Klering anknytning både till Bofors vapensmuggling (i samverkan med CIA) och med Sven Olof Håkansson som smugglade datorer till Sovjet. Och Curt Nicolin, som kanske deltog på Yggdrasil-gruppens möte i England i januari 1986, förordade otillåten försäljning av datorer till Sovjet. Det är svårt att förstå varför personer som Percy Barnevik och Curt Nicolin förordade illegal försäljning av datorer till Sovjet, om försäljningen inte skedde med garantier från CIA att att ASEA inte skulle drabbas av affären. Jag tror att det var en provokation och att avsikten var att på någon sätt bygga upp ett case mot Palme som stödjare av Sovjet.