torsdag 1 september 2016

35. Komplotten mot Olof Palme (2)

Det finns tre typer av hypoteser kring mordet på Olof Palme: tillfällighetsmördaren (tm), aktionsgruppen (ag) och konspirationen (ko).

Enligt tm-hypotesen råkade en beväpnad person få syn på Olof Palme, följde honom, sköt honom och försvann. För Christer Pettersson finns hypotesen att han råkade skjuta Olof Palme istället för Sigge Cedergren, hans langare, och dessutom hypotesen att han ville hämnas bombmannen LT. 

Christer Pettersson i mörk täckjacka
Hypotesen att Palmehataren Stig Engström råkade komma ut beväpnad från Skandiaentrén, få syn på paret Palme och strax därefter mördade Olof Palme är intressant på så sätt att den helt förklarar sambandet mellan Stig Engströms entré på Sveavägen och mordet. Sannolikheten att han skulle ha befunnit sig där oberoende av mordet är mycket liten. 

Nidbilder ritade av Stig Engström
Tm-hypotesen bortser bl.a. från ett samband mellan wt-observationerna och mordet, från ett samband mellan ryktena om ett förestående mord och själva mordet och från ryktet om Holmérs mystiska närvaro i City och på mordplatsen.

Hypoteser om en aktionsgrupp som agerade på egen hand kräver att en mystisk ej bekräftad övning pågick på Sveavägen denna kväll och att Olof Palme av en slump råkade hamna mitt i övningen. Detta skulle kunna förklara Holmérs och vissa polisers eventuella närvaro och många av wt-männen. Men att Palme råkade befinna sig där samtidigt med en kuppförsvarsövning, samtidigt med att Föräldraföreningen Mot Narkotika och andra knarkspanare visade intresse såväl för Gamla Stan, för området kring Grand och området kring Tunnelgatan, samtidigt som Stig Engström råkade kliva ut ungefär då paret passerade - är ingenting som jag tror på utan vidare. 

Den typiska aktionsgruppen agerar också mer diskret eftersom de måste räkna med att de annars kan bli uppmärksammade på förhand. Inför mordet på Olof Palme fanns mängder av varningssignaler som hamnade hos Säpo och mörklades. Tips om personer som blivit tillfrågade att mörda Palme. Tips om personer som öppet uppförde sig märkligt utanför Palmes bostad. Tips om ett nära förestående mord. Etc. 

Mycket tyder på att mordet var noggrant planerat och att aktörerna minst av allt verkade i en fientlig miljö. Snarare var de utvalda och inbjudna av krafter inom en korrumperad statsapparat. Ett verkligt långkok som förberetts i åratal av Olof Palmes fiender över hela världen! Allt vad som hände på Sveavägen denna kväll kan ha varit ett noggrant planerat spektakel.

Platsen för mordet sedd inifrån butiken Dekorima
Kollektiv tystnad är ett normaltillstånd. Ingen rör de grundbultar som ska upprätthålla jämvikten i samhället, utom dom som vill rubba jämvikten för att rasera något. 

Att militära och polisiära delar av statsmakten inte är informativa vet alla - när de uttalar sig om något finns alltid en desinformativ baktanke. För den ekonomiska makten gäller ungefär detsamma, eftersom att skydda sina intressen är nummer ett. Den politiska makten är det tredje benet i samhälls-tripoden: om politikerna slutar att samverka med de andra makterna så kollapsar det demokratiska samhället. 

Politikernas svåra uppgift är att i grunden behaga den militära och ekonomiska makten och samtidigt utlova ett välstånd som tilltalar väljarna.

Sedan tillkommer förhållanden till främmande makt, särskilt dominanta främmande makter vilka i allra högsta grad påverkar lokal jämvikt.

NATO / Stay Behind
Ingvar Carlsson är pragmatiker och det ser nästan ut som att han trodde att NATO låg bakom mordet och därför skyndade sig att kapitulera. Men det är känt att han hade andra åsikter i olika frågor än vad Palme hade och när han blev statsminister var det förstås hans egna åsikter som vägledde honom. Och han kunde inte gärna ha avböjt en inbjudan från Washington.

Kungen kastar pil med högerextremister på Fryshuset
Vad är höger och vad är vänster? Det handlar ju inte om någon abstrakt värderelativism. Mänskligheten är synnerligen heterogen från ett ekonomisk perspektiv. En stor andel hankar sig fram dag för dag medan några relativt få tillsammans äger all mark och övrig egendom på planeten. Vänster är ett fokus på de undre skikten och deras behov, medan höger är ett fokus på de övre skikten och deras behov. Vänstern vill ena de många egendomslösa till en maktfaktor, medan högern vill verka för att stärka ägarnas makt. 

Sedan mycket långt tillbaka i tiden har denna uppdelning funnits och den har format den värld vi lever i. De övre skikten danar världen efter sina behov: väljer vad de vill lyfta fram och vad de vill rensa bort. All utveckling har utformats enligt deras behov. Uppenbarligen är vänsterns strävanden att ena de undre skikten en latent risk för ägarskikten. Ur ägarperspektiv är samhällets undre skikt främst en mer eller mindre användbar resurs som måste hållas under kontrollerade former.


I denna krassa värld verkar vänsterextremister för att ena en armé som ska störta de rika och bygga upp något annat än den värld som dessa har format - och högerextremister, vars maktbas är att tjäna härskarmaktens intressen - om än med förljugen retorik som ska tilltala missnöjda människomassor.

När högerextremister så används för att omdana en samhällsutveckling, från en oönskad ideologisk riktning till en önskad ideologisk riktning, så mörkläggs skeendet för det stora flertalet. Så kan vi förklara mordet på Olof Palme och den mörkläggning vi tycker oss märka. Arbetarrörelsen är idag krossad och SAP en skugga av sitt förflutna. Helt enligt de svenska och internationella ägarskiktens önskan.

Palme stod i vägen, men bara i kraft av att har var en demokratiskt vald socialdemokratisk ledare. En man, i stort sett ensam, mot en global, organiserad militärekonomisk offensiv. 


Efter mordet på Olof Palme kan man inte längre tro på ständiga framsteg genom sociala reformer. Man kan möjligen tro på en dräglig tillvaro trots bristen på socialt engagemang hos de som styr och dominerar. Och den omvälvningen var det egentliga målet för operationen. 

Det var förutbestämt att den välfärd som skapades i Europa efter kriget skulle raseras när den inte längre behövdes i kampen mot kommunismen. Titta på USA och föreställ dig en budgetversion - så blickar du sannolikt in i Europas framtid, där man får dö av cancer om man inte har råd med behandlingen, där fattigdomen blir kriminaliserad genom att ungdomar uppfostras med ideologin att pengar betyder allt.

Det fanns ett stort symboliskt motiv bakom mordet på Olof Palme. Den europeiska arbetarrörelsen och välfärden stod på tur för att föras till slaktbänken.2 kommentarer: