torsdag 5 september 2013

3. Mord utan påföljd

In English USAs presidenter blir alltmer lika verkställande direktörer för ett USA som målmedvetet strävar efter ett militärt och ekonomiskt världsherravälde. Med hårda nypor ska de verkställa de beslut som de verkliga makthavarna fortlöpande tar i syfte att realisera den plan och den strategi som det arbetats på i över hundra år. Med de senaste femtio årens utveckling av vapen och kommunikation har presidenten blivit medverkande och verkställande i mordoperationer i realtid. Den president som inte samverkar enligt planerna blir en omöjlig president - med allt som det skulle föra med sig.

Från och med Ronald Reagan har militärens och CIAs makt över presidentämbetet stärkts. Reagan valde den f.d CIA-chefen George H.W. Bush som vicepresident. Bush efterträdde William E. Colby som CIA-chef i januari 1976 men avgick ett år senare när demokraten Jimmy Carter tillträdde som president. Den chef för CIA som så småningom tillsattes under Carter avgick i sin tur när Reagan tillträdde. Då tillsattes William J. Casey som var chef för CIA från Reagans tillträde fram till januari 1987. Efter Reagan var Bush själv president under en valperiod och senare hans son George W Bush i två valperioder.

Ronald Reagan gick till val med en nyliberal ekonomisk politik men p.g.a sin ålder och sin vidskeplighet var han svag gentemot de krafter som styrde bakom kulisserna. Under nittiotalet började Reagan utveckla Alzheimers och hans stabschef Donald Regan skrev i sina memoarer:
"Virtually every major move and decision the Reagans made during my time as White House Chief of Staff was cleared in advance with a woman in San Francisco who drew up horoscopes to make certain that the planets were in a favorable alignment for the enterprise." (Donald Regan, For the Record: From Wall Street to Washington).
Reagan var president när Olof Palme mördades och det kan tyckas att åtminstone Halleys komet var i en gynnsam position för ett mord eftersom kometen okulerade en stjärna med namnet Dabih (arab. slaktaren) precis den natten.

En del undrar idag vilken roll Stay-Behind eventuellt kan ha spelat i en konspiration mot Palme. Såväl i Italien som i Tyskland och Belgien har Stay-Behind varit inblandade i politiska mord och Colby, den CIA-chef som efterträddes av Bush, var den som byggde upp Stay-Behind i Sverige under efterkrigstiden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar